Produktów

Free Keylogger
Darmowy keylogger śledzi wszystkie wprowadzane informacje tekstowe
Keylogger
Program do rejestrowania uderzeń klawiszy
Mac Keylogger
Keylogger na MAC OS X
Personal Monitor
Rejestrowanie działań użytkownika komputera, zrzuty ekranu i przechwytywanie haseł
phone tracker
Telefon komórkowy i Szpieg komputerowy

Porównaj produkty

Śledź aktywność pracownika

Refog Terminal Monitor

REFOG
Terminal Monitor

Najpierw byłem sceptyczny co do obietnicy 'ulepszenia produktywności nie podnosząc się z krzesła'. Tym nie mniej Terminal Monitor szybko nawrócił mnie

M. Hansen

Platforma: Windows Server 2008, 2012, 2016, Citrix

Centralizowany system śledzenia pracowników dla Twojego serwera terminali

Śledź aktywność pracownika

Śledź aktywność pracownika z jednego miejsca! REFOG Terminal Monitor działa na Twoim serwerze terminali, śledząc, logując i raportując o wszystkich bądź wybranych aktywnościach powiązanych pracowników. Użycie REFOG Terminal Monitor pomaga podnieść produktywność pracownika, śledzić obecność i egzekwować polityki korporacyjne.

Egzekwuj polityki korporacyjne

REFOG Terminal Monitor wspomaga Cię we wdrożeniu polityk korporacyjnych. Liczne dzienniki i monitory zostały zaprojektowane po to, aby wspomagać administratorów i kierownictwo firmy w zapewnieniu tego, że pracownicy zajmują się właściwą sprawą. Śledzenie aplikacji umożliwia monitorowanie tego, jakie programy uruchamiają pracownicy i jak długo pozostają otwarte. Zapisywanie naciśnięć klawiszy rejestruje wszytko wpisane przez klawiaturę. Przechwytywanie naciśnięć klawiszy w czasie rzeczywistym natychmiast alarmuje o wykryciu uprzednio zdefiniowanych wyrazów kluczowych, pozwalając zapobiec wyciekom informacji i pomagając egzekwować korporacyjne polityki bezpieczeństwa. Moduł śledzenia czatu przechwytuje i odszyfrowuje rozmowy w popularnych komunikatorach, wówczas gdy logowanie przeglądania sieci Internet śledzi wszystkie odwiedzane strony, pozwalając administratorom obserwować aktywności internetowe ich pracowników.

Zapobiegaj naruszeniom bezpieczeństwa za pomocą monitoringu w czasie rzeczywistym

REFOG Terminal Monitor można ustawić na natychmiastowe zaalarmowanie administratorów o pewnych aktywnościach. Zestaw uprzednio zdefiniowanych wyrazów kluczowych uruchomi alert, powiadamiając kierownictwo spółki o nadużyciu przez pracowników w zakresie ochrony Twojej własności intelektualnej. Zaalarmowanie we właściwym czasie jest kluczowe do zapobiegania wyciekom informacji i naruszeniom bezpieczeństwa, wówczas gdy gromadzenie dowodów popełnionego wykroczenia istotnie pomaga w zbadaniu sprawy.

Zwiększaj produktywność pracowników

Dokładna wiedza o tym, co, kiedy i na jak długo uruchamiają Twoje pracownicy, jakie strony internetowe zwiedzają i w jakich rozmowach uczestniczą w godzinach roboczych, istotnie zwiększa produktywność pracowników. Pozostając pod stałym nadzorem, pracownik spędza mniej czasu na graniu i czatowaniu skupiając się na robieniu tego, za co mu płacą.

To Co Widzisz Jest Tym Co Otrzymasz

REFOG Terminal Monitor zapisuje zrzuty ekranu, rozmowy w czacie i naciśnięcia klawiszy w wygodnych raportach. Dzienniki i raporty każdego pracownika są sporządzane indywidualnie dla ułatwienia dostępu do dzienników.

Działanie w tle

REFOG Terminal Monitor działa na Twoim serwerze terminali w tle, niewidoczny i niedostępny dla Twoich pracowników. System zawiera indywidualne dzienniki dla każdego zalogowanego pracownika, naciśnięcia klawiszy, dzienniki uruchamianych przez nich aplikacji i odwiedzanych stron internetowych oraz periodycznie robi zrzuty z pulpitu pracowników, aby lepiej zilustrować ich aktywności.